SPECIÁLNÍ PÉČE

Novinka v péči o automatickou převodovku !!

Jednou z nejzákladnějších podmínek bezporuchové funkce automatické převodovky je množství a kvalita převodového oleje.

Je-li v okruhu nedostatečné množství oleje, převodovka při rozjezdu cuká a řadí nepravidelně. V opačném případě (nadbytku oleje) dochází k nadměrnému zpěnění oleje a následnému úniku přes odvzdušnovací otvor.

Kvalita převodového oleje má přímou souvislost s životností automatické převodovky.

U většiny automatický převodovek není možné vypustit celou olejovou náplň (cca 50%) a to má za následek, že má nový olej po pár kilometrech vlastnosti starého. Standartně se olej z převodovky vypustí a po výměně filtru napustí nový, některé servisy tento proces několikrát opakují, v podstatě dělají tuto činnost tak dlouho, až se barva oleje změní na barvu oleje čerstvého. Naším způsobem jsme schopni tento proces výrazně zkrátit a to i o několik hodin, vlastní výměna 100% oleje trvá maximálně 60 minut včetně napojení.

 

 

Doporučené intervaly výměny oleje v AT

Celoživotní náplň pro automatické převodovky NEEXISTUJE!
Tento význam slova je zcela zavádějící není tím řečeno koho nebo čeho a každý člověk může toto řčení vyložit jinak, jednoduše řečeno životnost automobilu je 150 tis. a poté…?

Během provozu automatické převodovky dochází ke tření obložených lamel, které se nepatrně obrušují. Největší problém je však v samotném oleji, který vlivem vysokých tlaků a následných teplot degraduje a mění se na kyselou a zkarbonovanou tekutinu, která ničí veškeré těsnění a další díly. Hydraulický okruh je vybaven olejovým filtrem,který je převážně plstěný nebo jej tvoří jemné sítko.Postupně se snižuje průchodnost zmiňovaného olejového filtru.Z tohoto důvodu je nutno provádět pravidelnou výměnu oleje automatické převodovce.

A.) Nově zakoupená vozidla
po prvních max. 80 000km
(neuvádí-li výrobce jinak v servisních podmínkách)

následný další servisní interval
po každých 60 000km

B.) Ojetá vozidla (přihlédnout ke stavu a stáří vozu)
interval 40 000-60 000km
Při použití BG PF5 měnit po 80 000km

Postup výměny oleje :

Před započetím vlastní výměny oleje je bobré zkontrolovat hladinu oleje, která by měla být mezi ryskami na olejové měrce. Provést zkušební jízdu a vypozorovat funkci automatické převodovky. Zkušební jízdou, se předejde případným nekalým úmyslům ze strany nepoctivých zákazníků.

Rozpojíme hadici olejového chladiče automatické převodovky a aplikujeme výplach do oleje BG 106. Hadice olejového chladiče zpět připojíme a vozidlo projedeme a prořadíme všechny rychlosti.

Znovu rozpojíme hadici k olejovému chladiči a přez adaptéry připojíme k přístroji BG PF5 naplněným patřičným olejem a BG 310.

Nastartujeme motor a necháme přibližně běžet 20 min běžet na volnoběžné otáčky a snažíme se prořadit všechny polohy. Hladinu oleje zkontrolujeme na předepsanou hodnotu poté vypneme motor a hadici připojíme zpět k chladiči.

Provedeme zkušební jízdu a zahřejeme převodovku na provozní teplotu. Následně je vhodné hladinu oleje opět překontrolovat a zároveň prohlédnout místa možného úniku oleje ze spoje.

Při výměně vždy použít předepsaný olej nebo adekvátní náhradu výrobcem vozidla popř. výrobcem převodovky.